Dostęp do informacji - Dostęp do informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

 

Dostęp do informacji publicznej niepublikowanej na stronie BIP

Informacja publiczna niepublikowana na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej KPP w Pabianicach, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112.1198) – art. 10 pkt 1.

Osoby, które chcą uzyskać informację z zakresu działania KPP w Pabianicach, proszone
są o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej

 

>>>  WNIOSEK <<<

 

Wypełniony wniosek należy przesłać:

na adres poczty elektronicznej: komendant@pabianice.ld.policja.gov.pl

lub listownie na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach
ul. Żeromskiego 18
95-200 Pabianice

Metryczka

Data publikacji : 08.10.2009
Data modyfikacji : 12.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Subczyński
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Subczyński Zespól Informatyki KPP Pabianice
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Subczyński
do góry