Status prawny Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach - Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

 

Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach

jest organem administracji rządowej na terenie Powiatu Pabianickiego

(zgodnie z Ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku )

Komendanta Powiatowego Policji powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji, po zasięgnięciu opinii Starosty.

 

Komendant Powiatowy Policji jest przełożonym policjantów na terenie swojego działania

i jest odpowiedzialny za funkcjonowanie Jednostki mu podległej.

Metryczka

Data publikacji : 24.06.2009
Data modyfikacji : 12.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Subczyński
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Subczyński Zespól Informatyki KPP Pabianice
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Subczyński
do góry