Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PABIANICACH

ORAZ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH

 

1. Kierownictwo


     -     Komendant Powiatowy Policji
     -     I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji
     -     Zastępca Komendanta Powiatowego Policji

 

2. Pion Kryminalny:


Wydział Kryminalny
     -     Zespół do walki z Przestępczością Narkotykową

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją

Wydział Dochodzeniowo - Śledczy
     -     Zespół Techniki Kryminalistycznej

 

 

3. Pion Prewencji:


Wydział Prewencji
    -     Zespół Dyżurnych
     -     Zespół do spraw Nieletnich i Patologii
     -     Zespół do spraw Wykroczeń
     -     Zespół Organizacji Służby i Zarządzania Kryzysowego

     -     Rewir Dzielnicowych

     -     Ogniwo Patrolowo-Interwencyjne I
     -     Ogniwo Patrolowo-Interwencyjne II

 Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych

Wydział Ruchu Drogowego
     -     Ogniwo Patrolowe

 

4. Służba Wspomagająca
     -     Zespół Kadr i Szkolenia
     -     Zespół Łączności i Informatyki
     -     Zespół do spraw Prezydialnych
     -     Jednoosobowe Stanowisko do spraw Kontroli
     -     Jednoosobowe Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
     -     Zespół Gospodarki Materiałowo-Technicznej
     -     Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
     -     Kancelaria Tajna
        

5. Posterunek Policji w Ksawerowie
     -    Jednoosobowe Stanowisko do spraw Kryminalnych
     -     Zespół do spraw Prewencji

6. Posterunek Policji w Hermanowie
     -     Zespół do spraw Kryminalnych
     -     Zespół do spraw Prewencji

 

7. Komisariat Policji w Konstantynowie Łódzkim

- Komendant Komisariatu

      Kierownik Referatu ds. Prewencji

         Kierownik Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego

      Kierownik Ogniwa ds. Kryminalnych

- Pion Prewencji

Referat do spraw Prewencji:
      -     Zespół Dyżurnych
      -     Zespół Dzielnicowych
      -     Ogniwo Patrolowo-Interwencyjne
      -     Zespół do spraw Wykroczeń

- Pion Kryminalny

Ogniwo do spraw Kryminalnych
 

- Służba Wspomagająca


Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prezydialnych

 
 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 24.06.2009
Data modyfikacji : 12.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Subczyński
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Subczyński Zespól Informatyki KPP Pabianice
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Subczyński
do góry